• [ ていかんし ]

  n

  Mạo từ xác định
  定冠詞を用いる :sử dụng mạo từ xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X