• [ ていねん ]

  n

  tuổi về hưu
  うちの会社では重役には定年がない。: Không có tuổi về hưu đối với những người có chức vụ cao trong công ty tôi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X