• [ ていりょう ]

  n

  định lượng/lượng cố định
  鉛定量 :định lượng chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X