• [ ていがく ]

  n

  [định ngạch]

  chia phần, khẩu phần,số lượng cố định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X