• [ みのる ]

  adv, exp

  chín

  v5r

  đạt kết quả/ra hoa kết trái
  長年の努力が実る: sự cố gắng nhiều năm đã thu được kết quả

  v5r

  giành được thành tựu
  りんごが実る: táo đã chín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X