• Tin học

    [ じつパラメタ ]

    tham số thực/đối số thực [actual parameter/(actual) argument]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X