• Kinh tế

  [ じっこうぜいりつ ]

  tỷ suất thuế hữu hiệu [Effective tax rate]
  Category: 税金
  Explanation: Tỷ lệ thuế thực phải trả trong một số trường hợp trừ phi thuế được trả trên một cơ sở như nhau. Thông thường tỷ suất thuế hữu hiệu khác với tỷ suát thuế đã được định ra.

  法人所得に対して課税される税率の種類の一つ。税率には、表面税率と実効税率がある。///実効税率は、法人税、事業税、住民税を勘案した理論上の税負担率になる。課税所得に課税される実際の税率ではない。法人税の種類のうち事業税は、法人所得を計算するにあたり、支払いをする日を含む事業年度において損金算入される。///たとえば、会社設立後(資本金1億円以上の普通法人)、初年度の法人所得が1億円になったとする。すると960万円の事業税が発生する。その事業税は、翌事業年度に960万円全額が損金となる。その結果、翌事業年度の法人所得が960万円だけ少なくなる。これにより翌事業年度の税額が、「960万円×税率」だけ少なくなる。このことを考慮して算出した税率を実効税率と呼ぶ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X