• Tin học

    [ じっこうファイル ]

    tệp thi hành được/tệp chạy được [executable file]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X