• [ せんせい ]

  n

  lời tuyên thệ/tuyên thệ
  lời tuyên bố
  lời thề/sự tuyên bố bỏ/sự thề bỏ/ lời tuyên thệ
  lời nguyền/lời thề/lời thề nguyền/thề nguyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X