• [ ようりょう ]

  n

  thể văn
  dung lượng

  Kỹ thuật

  [ ようりょう ]

  dung lượng [Capacity]

  [ ようりょう ]

  Dung lượng

  Tin học

  [ ようりょう ]

  dung lượng/công suất [electrical capacitance/capacity]
  Explanation: Là lượng thông tin mà một máy tính hay một thiết bị gắn kèm có thể xử lý hoặc lưu trữ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X