• [ よりみち ]

  vs

  tiện đường đi/ghé ngang/tạt ngang
  本屋に~をして帰る。: Tiện đường ghé vào hiệu sách rồi về nhà.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X