• Kỹ thuật

  [ みっちゃく ]

  sự dính chặt [adhesion]

  [ みっちゃく ]

  sự gắn chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X