• [ かせん ]

  n

  sự lũng đoạn/sự độc chiếm
  寡占経済: nền kinh tế lũng đoạn
  寡占価格: giá lũng đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X