• [ すんだんする ]

  vs

  cắt thành từng mẩu/xé thành từng mảnh
  手紙を寸断する: xé bức thư thành từng mảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X