• Kỹ thuật

    [ すんぽうさんしゅつほうほう ]

    phương pháp tính kích thước [dimension calculating method]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X