• Tin học

    [ たいしょうぎょうれつ ]

    ma trận đối xứng [symmetric matrix]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X