• Kinh tế

  [ こうりぎょう ]

  nghề bán lẻ/thương nghiệp bán lẻ [retail business/retail trade]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ こうりぎょう ]

  việc bán lẻ [retail (BUS)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X