• Tin học

    [ ぞくせいならびせんげん ]

    khai báo danh sách định nghĩa thuộc tính [attribute (definition) list declaration]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X