• Kỹ thuật

    [ そうじょうふしょく ]

    sự ăn mòn tróc thành mảng/sự ăn mòn dạng tầng [exfoliation corrosion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X