• [ がんぺき ]

  n

  vách đá/bờ vách/ke/cầu cảng
  公共岸壁: cầu cảng công cộng
  岸壁に横付けになる: áp sát ngang với cầu cảng
  bến cảng

  Kinh tế

  [ がんぺき ]

  bến cảng [quay berth]

  [ がんぺき ]

  cầu cảng [quay]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X