• [ こうじ ]

  n

  công trường xây dựng/công trường
  河川改修工事: Công trường xây dựng cải tạo sông ngòi
  架線工事: Công trường xây dựng cầu
  衛生工事: Công trường vệ sinh
  ~の建築工事: Công trường xây dựng của~
  その新しいホールの工事は社長の死後中止された: Công trường xây dựng căn phòng mới đó đã bị ngừng lại sau cái chết của vị giám đốc.
  công sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X