• Kỹ thuật

  [ こうていかんけんさ ]

  kiểm tra giữa công đoạn [intermediate inspection/inspection between processes]
  Category: chất lượng [品質]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X