• Kỹ thuật

    [ きどるいげんそ ]

    nguyên tố đất hiếm [rare-earth element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X