• [ きと ]

  n

  trên đường về/giữa đường/trên chặng về
  Bへの帰途Aに立ち寄ることにする: quyết định ghé vào A trên đường về B
  ...への帰途~で週末を過ごす: nghỉ cuối tuần ở ~ trên đường về ~
  旅の帰途につく: trên chặng về của cuộc hành trình
  帰途の切符: vé trên đường về (vé về)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X