• [ はばがきく ]

  exp

  có ảnh hưởng lớn đến
  村で幅が利く:Có ảnh hưởng lớn đến người dân trong làng
  彼は党員の間に幅が利かない. :Anh ta chẳng có chút ảnh hưởng nào đến các thành viên trong Đảng của mình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X