• Kỹ thuật

  [ へいきんち ]

  giá trị bình quân [average]

  [ へいきんち ]

  giá trị trung bình [mean value]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ へいきんち ]

  giá trị trung bình/trung bình [average value/mean value/mean/expectation]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X