• [ ねんごう ]

  n

  năm/niên hiệu
  年号を改める: thay đổi niên hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X