• [ ねんぽう ]

  n

  niên báo
  báo cáo hàng năm
  年報に載った人の写真 :Hình của ai đó được đăng trong báo cáo hàng năm
  家計調査年報 :Báo cáo hàng năm về điều tra thu nhập và chi tiêu gia đình

  Tin học

  [ ねんぽう ]

  sách hàng năm [annual/yearbook]
  Explanation: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X