• [ ねんかん ]

  n

  tuổi/niên giám
  統計年鑑: niên giám thống kê

  Tin học

  [ ねんかん ]

  niên giám [annual/yearbook]
  Explanation: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X