• [ かんじちょう ]

  n

  trưởng cán sự/tổng thư ký/tổng bí thư
  幹事長・書記長会談: Hôi nghị các tổng thư ký
  元幹事長: nguyên tổng thư ký
  自民党幹事長: tổng bí thư Đảng tự do dân chủ
  幹事長代理: phó tổng bí thư (phó tổng thư ký)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X