• Kinh tế

  [ どすう ]

  sự thường xuyên/tần số xuất hiện [frequency (MKT)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Kỹ thuật

  [ どすう ]

  tần số [frequency]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X