• Tin học

    [ ざひょうへんかん ]

    sự biến đổi tọa độ/phép biến đổi tọa độ [coordinate transformation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X