• Kỹ thuật

  [ ざひょうじく ]

  trục tọa độ [axis of coordinates]

  Tin học

  [ ざひょうじく ]

  trục tọa độ (xy) [(xy) coordinate axis]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X