• Kỹ thuật

    [ はいきぶつしょり ]

    sự xử lý đồ thải [waste disposal, waste treatment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X