• [ とうじ ]

  n

  khi ấy
  đương thời
  đồng thời
  dạo ấy

  n-adv, n-t

  khi đó/ngày đó/ngày ấy
  1000円は当時としては大金だった: ngày ấy, 1000 yen là một khoản tiền lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X