• [ おうしん ]

  n

  việc bác sĩ đến khám tận nhà/bác sĩ đến khám tại gia/khám tại nhà/đi khám ngoài
  先生、往診するのはだんだん難しくなってきたと思いますか?: thưa bác sĩ, bác sĩ có nghĩ rằng sẽ ngày càng khó mời bác sĩ đến khám tận nhà không?
  急患で往診に出ている: đi ra ngoài khám gấp cho ~
  (人)を往診する: khám bệnh tại nhà cho ai đó
  往診料: tiền khám tại nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X