• Tin học

    [ ふくろ ]

    đường dẫn trả về [return path (of a signal, communication)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X