• Kinh tế

  [ じゅんかんかぶ ]

  cổ phiếu có tính nhạy cảm [Cyclical stock]
  Category: 株式
  Explanation: 周期的に「変化」をもたらす株。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X