• Kỹ thuật

  [ びぶん ]

  phép lấy vi phân [differentiation]

  [ びぶん ]

  vi phân [differential]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X