• Kỹ thuật

  [ おうりょくふしょくわれ ]

  nứt do ăn mòn ứng suất [stress corrosion cracking]
  Explanation: 応力と電気化学腐食の相互作用で破壊する現象

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X