• [ しそう ]

  n

  ý tưởng
  tư tưởng
  しそうを改める: chuyển biến tư tưởng
  tâm ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X