• [ せいてき ]

  n

  giới tính/giống/nhục dục/tình dục

  adj-na

  thuộc về giới tính/nhục dục/thuộc về tình dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X