• [ ひたん ]

  n, adj-na

  bi sầu

  n

  buồn bã

  n

  điêu tàn

  n

  phiền

  n

  phiền muộn

  n

  phiền não

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X