• Kỹ thuật

  [ じょうほうりょう ]

  lượng thông tin [amount of information]

  Tin học

  [ じょうほうりょう ]

  lượng thông tin [information content/information volume]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X