• [ わが ]

  n, adj-pn, exp

  của chúng tôi/của chúng ta
  ~意を得る: thật sự đồng ý với...
  ~国では: ở đất nước chúng tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X