• Kinh tế

  [ せんそうきけんたんぽしあいえふじょうけん ]

  C.I.F cộng bảo hiểm chiến tranh [cost, insurance, freight and war insuance]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X