• [ ばっし ]

  n

  sự nhổ răng/việc nhổ răng
  抜歯前の記録 :hồ sơ trước khi nhổ răng.
  連続抜歯法 :Phương pháp nhổ răng liên tục.
  nhổ răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X