• Kinh tế

  [ きょぜつしょうしょ ]

  giấy chứng từ chối [protest/notice of protest]
  Category: Hối phiếu [手形]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X