• [ こうそく ]

    n

    sự câu thúc/sự ràng buộc/sự bắt ép/ràng buộc/câu thúc/bắt ép

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X