• [ はいけん ]

  vs

  xem/chiêm ngưỡng
  おたよりを拝見しました: tôi đã xem thư của ngài
  Ghi chú: từ khiêm tốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X